Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 83
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Вівторок, 17.07.2018, 13:37
Вітаю Вас Гість

Комп’ютерне верстання

 

2004

• Куртяк Б. М. Жиророзчинні вітаміни у ветеринарній медицині і тваринництві [Текст] : моногр. / Б. М. Кур-тяк, В. Г. Янович ; рец.: І. Б. Ратич, Л. І. Сологуб. — Львів : Тріада плюс, 2004. — 425 с. — Бібліогр.: с. 337–422. — 500 пр. — ISBN 966-7596-39-7.

 

• Милехин А. Дорогами жизни [Текст] : стихи / А. Милехин, О. Милехин ; при содействии И. Юраса и В. Первачука. — Львов : Триада плюс, 2004. — 56 с. — 300 экз. — ISBN 966-8293-52-5.

 

• Романюк В. Я. Математика. 5 клас [Текст] : тематичні контрольні роботи / В. Я. Романюк. — Львів : Тріада плюс, 2004.

 

• Романюк В. Я. Математика. 6 клас [Текст] : тематичні контрольні роботи / В. Я. Романюк. — Львів : Тріада плюс, 2004.

 

• Романюк В. Я. Математика. 7 клас [Текст] : тематичні контрольні роботи / В. Я. Романюк. — Львів : Тріада плюс, 2004.

 

• Романюк В. Я. Математика. 9 клас [Текст] : тематичні контрольні роботи / В. Я. Романюк, Л. А. Балінська. — Львів : Тріада плюс, 2004.

 

• Романюк В. Я. Технології інтерактивного нав-чання на уроках математики [Текст] / В. Я. Романюк, Л. А. Дутко. — Львів : Тріада плюс, 2004.

 

• Романюк В. Я. Алгебра і початки аналізу. 10–11 клас [Текст] : тематичні контрольні роботи / В. Я. Романюк, А. С. Загурський. — Львів : Тріада плюс, 2004.

 

• Романюк В. Я. Математика. 8 клас [Текст] : тематичні контрольні роботи / В. Я. Романюк, І. І. Павлик. — Львів : Тріада плюс, 2004.

 

• Справочная книга автора [Текст] : справ. / сост. А. В. Мельников ; М-во образования и науки Украины. — Сумы : Унив. кн., 2004. — 396 с. — Библиогр.: с. 390–396. — 500 экз. — ISBN 966-680-151-5.

 

2005

Звіт залізниці за 2004 рік. — Львів : Тріада плюс, 2005.
 

2006

• Гавенко С. Ф. Стандарти у видавничо-поліграфічній галузі [Текст] : навч. посіб. / С. Ф. Гавенко, О. В. Мельников ; М-во освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, Укр. акад. друкарства ; рец.: Е. Т. Лазаренко, Й. В. Васьків. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2006. — 134 с. — Бібліогр.: с. 126– 132. — 300 пр. — ISBN 966-322-044-9.

 

• Духовные аспекты практической деятельности врача и провизора [Текст] : моногр. / Е. Н. Гриценко, В. Л. Кулиниченко, Е. Ю. Мережинская, О. П. Минцер, Л. А. Песоц-кая, В. И. Тодорова ; под ред. проф. Е. Н. Гриценко ; рец.: Л. А. Попова, Н. П. Максютна. — Львов, 2006. — 192 с. — Библиогр.: с. 185–186. — 500 экз. — ISBN 966-322-068-6.

 

• Квалілогія книги (сучасні погляди, роздуми, наукові дослідження майбутніх видавців-поліграфістів) [Текст] / І Міжнар. наук.-практ. конф. студ., магістр., асп. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2006. — 100 с. — 150 пр.

 

• Холод З. М. Бухгалтерський облік у поліграфії [Текст] : зб. задач / З. М. Холод, І. І. Малярчук ; М-во освіти і науки України. Укр. акад. друкарства ; рец.: О. Г. Біла, В. Г. Ерн-Бишкевич. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2006. — 162 с. — Бібліогр.: с. 160–161. — 500 пр. — ISBN 966-322-049-Х.

 

2007

• Автотехніка. Автобуси, вантажівки : [Текст] : всеукр. наук.-виробн. журнал ; редкол.: Л. В. Крайник, А. В. Волошанський, П. М. Гащук, Г. С. Гудз та ін. — 2007. — № 1. — 60 с.

 

• Актуальні проблеми профілактичної медицини [Текст] : зб. наук. праць / редкол.: О. Д. Луцик, В. П. Андрющенко, В. І. Вдовиченко та ін. ; М-во охорони здоров’я України. Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. Лаб. пром. токси-кології. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2007. — Вип. 7. — 88 с. — 100 пр. — ISBN 978-966-322-004-8.

 

• Василишин О. М. Творча спадщина Володимира Івасюка [Текст] : бібліогр. нарис / О. М. Василишин ; рец.: О. М. Сухий, М. С. Якубовська, А. М. Козицький. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2007. — 270 с.  — Бібліогр.: с. 259–268. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-042-0.

 

• Гузела Ольга Іванівна [Текст] : біобібліогр. покажч. / упоряд.: Л. А. Швайка, С. Г. Янчишин; М-во освіти і науки України. Укр. акад. друкарства. — Львів : Укр. акад. друкар-ства, 2007. — 75 с. — 150 пр. — (Сер. бібліографічних покажчиків).

 

• Кравчук Володимир Аркадійович [Текст] : бібліогр. покажч. / уклад. С. Г. Янчишин ; М-во освіти і науки Укра-їни. Укр. акад. друкарства. — Львів : Клуб львів. полігра-фістів, 2007. — 32 с. — 100 пр. — (Сер. бібліогр. покажч.).

 

• Макух Я. Тренінги. Тести [Текст] : навч.-метод. посіб. / Я. Макух ; М-во освіти і науки України. Львів. регіон. ін-т держ. упр. нац. акад. держ. упр. при пре-зидентові Укра-їни ; рец.: В. Вікторов, П. Шевчук. — 48 с. — Бібліогр.: с. 45–48. — 150 пр.

 

• Никифорук Б. В. Системний підхід до прийняття управлінських рішень [Текст] : моногр. / Б. В. Никифорук ; рец.: І. О. Бочан, Л. Ф. Романенко. — Львів : Укр. акад. дру-карства, 2007. — 232 с. — Бібліогр.: с. 226–229. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-008-6.

 

• Палига Є. М. Основи сучасного маркетингу [Текст] : навч. посіб. ; М-во освіти і науки України. Укр. акад. дру-карства ; рец.: Я. М. Побурко, І. Ю. Копелєв. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2007. — 236 с. — Бібліогр.: с. 231–232. — 500 пр. — ISBN 966-322-075-9.

 

• Поліграфія: наука, практика, мистецтво [Текст] : міжнар. наук. конф. до 70-річчя від дня народж. проф. В. Кравчука : [буклет]. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2007. — 5 черв. — 6 с.

 

• Таран Т. В. Електрохімія в поліграфічних процесах [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Таран ; М-во освіти і науки Укра-їни. Укр. акад. друкарства ; рец.: Є. А. Калиновський, В. В. Шибанов. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2007. — 168 с. — Бібліогр.: с. 164–166. — 200 пр. — ISBN 978-966-322-094-9.

 

2008

• Василишин Д. В. Рекомендації зі складання й оформлення списку використаних джерел і літератури [Текст] : навч.-метод. реком. / Д. В. Василишин, О. М. Василишин ; М-во освіти і науки України. Укр. акад. друкарства ; рец.:  Л. Е. Сухомлин, О. В. Мельников. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. — 169 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-125-0.

 

• Василишин Дарія Василівна [Текст] : біобібліогр. покажч. / уклад.: О. М. Василишин, Т. М. Василишин ; М-во освіти і науки України. Укр. акад. друкарства. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. — 68 с. — 100 пр. — ISBN 978-966-322-147-2.

 

• Видавнича діяльність Львівського поліграфічного коледжу Української академії друкарства (2003–2008) [Текст] : бібліогр. покажч. / уклад.: М. С. Антоник, О. М. Ва-силишин ; М-во освіти і науки України. Укр. акад. друкарства. Львів. полігр. коледж. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. — 56 с. — 100 пр. — ISBN 978-966-322-128-1.

 

• Видавнича діяльність Української академії друкарства (2003–2005) [Текст] : бібліогр. покажч. / О. М. Василишин, Н. М. Габрель, О. П. Каширська ; редкол.: Б. В. Дурняк, Я. М. Угрин, О. В. Мельников ; М-во освіти і науки України. Укр. акад. друкарства. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. — 140 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-118-2.

 

• Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні [Текст] : статист. довід. / уклад.: Б. В. Дурняк, В. І. Воробйов, А. М. Штангрет, О. В. Мельников, О. М. Петрашова, Ю. В. Швець ; рец.: З. В. Григорова, Я. В. Котляревський. — К. : ВАТ «УкрНДІ спеціальних видів друку», 2008. — 120 с. — 250 пр. — ISBN 978-966-7956-21-9.

 

Рурак П. Три ареста за истину [Текст] : воспоминания / П. Рурак ; предисл.: Я. Дашкевич, О. Голько. — Львов, 2008. — 172 с.

 

• Успенська О. Л. Інтегровані уроки світової художньої культури, історії, географії, музики та християнської етики в середній школі ­[Текст] : метод. реком. / О. Л. Успенська, О. С. Євсєєва, В. П. Михайловська, В. А. Мельник ; М-во освіти і науки України. Інформ.-метод. центр освіти м. Львова ; рец.: Д. Я. Живко, Ж. І. Романишин, О. М. Гурин. — Львів, 2008. — 40 с. — 100 пр.

 

• Шибанов Володимир Вікторович [Текст] : біобібліогр. покажч. / уклад.: О. М. Василишин, О. В. Мельников ; М-во освіти і науки України. Укр. акад. друкарства. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. — 104 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-129-8. — (Сер. «Вчені Укр. акад. друкарства»).

 

• Штангрет А. М. Планування, облік, калькулювання та аналіз собівартості видавничої і поліграфічної продукції (для потреб управлінського обліку та аналізу діяльності підприємства) [Текст] : навч. посіб. / А. М. Штангрет, В. В. Мартинів ; М-во освіти і науки України. Укр. акад. друкарства ; рец.: О. Є. Кузьмін, С. Г. Мартинюк, В. Г. Ерн-Бишкевич, С. П. Лозовицький. — Львів : Укр. акад. дру-карства, 2008. — 410 с. — Бібліогр.: с. 404–409. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-109-0.

2009

• Друковані праці науково-педагогічних працівників Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова, опубліковані в 1930–1970 роках [Текст] : біобібліогр. покажч. : [у 2-х ч.]  / уклад.: Б. В. Дурняк, О. В. Мельников, О. М. Василишин, С. Г. Янчишин, В. В. Стасенко. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-161-8.

Ч. 1  : А–Л. — 440 с. — ISBN 978-966-322-162-5.

Ч. 2  : М–Я. — 392 с. — ISBN 978-966-322-163-2.

 

• Кафедра електронних видань Української академії друкарства [Текст] : біобібліогр. покажч. / уклад.: О. В. Мельников, О. М. Василишин ; редкол.: В. М. Сеньківський, І. З. Миклушка, О. Г. Хамула ; М-во освіти і науки України. Укр. акад. друкарства. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 136 с. — 100 пр. — ISBN 978-966-322-135-9.

 

• Ковба Ж. М. Асортимент друкованої продукції [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ж. М. Ковба, Т. В. Олянишен, О. В. Мельников ; рец.: Я. В. Котляревський, А. М. Штан-грет. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 100 с. — Бібліогр.: с. 95–99. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-160-1.

 

• Лазаренко Едуард Тимофійович [Текст] : біобібліогр. покажч. / уклад.: О. М. Василишин, О. В. Мельников, С. Г. Янчишин ; М-во освіти і науки України. Укр. акад. друкарства. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 160 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-141-0. — (Сер. «Вчені Укр. акад. друкарства»).

 

• Мельников Олександр Валерійович [Текст] : бібліогр. покажч. / уклад. О. М. Василишин ; М-во освіти і науки України. Укр. акад. друкарства. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 78 с. — 200 пр. — ISBN 978-966-322-131-1.

 

• Мервінський Роман Іванович [Текст] : біобібліогр. покажч. / уклад.: О. М. Василишин, О. В. Мельников, С. Г. Янчишин ; М-во освіти і науки України. Укр. акад. друкарства. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 80 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-166-3. — (Сер. «Вчені Укр. акад. друкарства»).

 

• Назар І. М. Параметри відбитків рулонного офсетного друку: фактори управління і впливу [Текст] : моногр.  / І. М. Назар, Е. Т. Лазаренко, С. Якуцевич ; за ред. О. В. Мельникова. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 128 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-156-4.

 

• Науково-технічний збірник «Поліграфія і видавнича справа» [Текст] : системат. покажч. матеріалів, опублік. 1964–2004 рр.  / уклад.: Б. В. Дурняк, О. В. Мельников, О. М. Василишин. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 240 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-152-6.

 

• Полюдов Олександр Миколайович [Текст] : біобібліогр. покажч. / уклад.: О. М. Василишин, О. В. Мельников, С. Г. Янчишин ; М-во освіти і науки України. Укр. акад. друкарства. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 68 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-151-9. — (Сер. «Вчені Укр. акад. друкарства»).

 

• Семенюк Э. П. Информатики и современный мир [Текст] : философские аспекты / Э. П. Семенюк. — Львов : Укр. акад. печати, 2009. — 283 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-167-0.

 

• Старовойт Микола Васильович [Текст] : біобібліогр. покажч. / уклад.: З. М. Бичко, О. І. Босак, О. М. Василишин, Я. І. Серкіз ; М-во освіти і науки України. Укр. акад. друкарства. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 60 с. — 200 пр. — ISBN 978-966-322-171-7. — (Сер. «Вчені Укр. акад. друкарства»).

 

• Сухомлин Л. Є. Маркетинг [Текст] : навч. посіб. / Л. Є. Сухомлин, О. М. Барзилович, Я. В. Котляревський, А. М. Штангрет ; за заг. ред. С. С. Гасанова ; рец.: О. І. Ястремський, О. В. Ареф’єва, В. В. Мартинів. — Львов : Укр. акад. печати, 2009. — 324 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-176-2.

 

• Хіти під гітару. Збірник «різних» пісень [Текст] : навч.-метод. посіб. / упоряд. О. М. Василишин. — Львів, 2009. — Вип. 1. — 160 с. — [Б. т.].

 

2010

• Василишин О. М. Минулі дні [Текст] : зб. віршів / О. М. Василишин. — Львів, 2010. — 80 с. — ISBN 978-966-322-191-5. — 150 пр.

 

• Економіка підприємства [Текст] : підруч. / за ред. д-ра екон. наук проф. Є. М. Палиги ; рец.: В. П. Мікловда, З. В. Герасимчук, С. Г. Мартинюк. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2010. — 600 с. — 400 пр. — ISBN 978-966-322-202-8.

 

• Квалілогія книги (сучасні погляди, роздуми, наукові дослідження майбутніх видавців-поліграфістів) [Текст] : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ., магістрантів та аспірантів (9–10 груд. 2010 р., Львів). — Львів : Укр. акад. друкарства, 2010. — 184 с. — 150 пр.

 

• Коротка В. О. Матеріали та технології виготовлення шпалер [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. О. Коротка, Е. Т. Лазаренко, М. Т. Мотика ; за ред. О. В. Мельникова. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2010. — 68 с. — 100 пр.

 

• Михайленко В. М. Формування організаційного потенціалу розвитку економічної безпеки підприємств [Текст] : моногр. / В. М. Михайленко, С. О. Ареф’єв ; рец.: Т. І. Лепейко, Л. О. Позднякова. — Львів–Харків : Укр. акад. друкарства, Укр. інж.-педагог. акад., 2010. — 224 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-216-5.

 

• Науково-технічний збірник «Наукові записки» [Текст] : системат. анот. покажч. матеріалів, опублік. 1939–2009 рр.  / уклад.: Б. В. Дурняк, О. М. Василишин, О. В. Мельников. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2010. — 212 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-214-1.

 

• Семенюк Едуард Павлович [Текст] : біобібліогр. покажч. / уклад.: О. В. Мельников, О. М. Василишин ; М-во освіти і науки України. Укр. акад. друкарства. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2010. — 74 с. — 150 пр. — ISBN 978-966-322-201-1. — (Сер. «Вчені Нац. лісотех. ун-ту України»).

 

• Тимченко Олександр Володимирович [Текст] : біобібліогр. покажч. / уклад.: О. М. Василишин, О. В. Мельников ; М-во освіти і науки України. Укр. акад. друкарства. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2010. — 104 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-196-0. — (Сер. «Вчені Укр. акад. друкарства»).

 

• Хіти під гітару. Збірник «різних» пісень [Текст] : навч.-метод. посіб. / упоряд. О. М. Василишин. — Львів, 2010. — Вип. 2. — 160 с. — [Б. т.].

 

• Штангрет А. М. Фінансова санація та банкрутство підприємств [Текст] : навч. посіб. / А. М. Штангрет, В. В. Шляхетко, О. Б. Волович, І. В. Зубрей. — Львів : Укр. акад. дру-карства, 2010. — 340 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-182-3.

 

2011

• Ареф’єва О. В. Антикризове фінансове управління підприємством [Текст] : моногр. / О. В. Ареф’єва, Ю. В. Прохорова ; рец.: Т. І. Лепейко, В. Л. Дикань. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2011. — 252 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-107-6.

 

• Ареф’єва О. В. Розвиток підприємств авіаційної галузі в контексті економіки знань [Текст] : моногр. / О. В. Ареф’єва, А. М. Штангрет ; рец.: Є. М. Сич, Г. В. Козаченко, Т. І Лепейко. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2011. — 242 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-234-9.

 

• Василишин Д. В. Технологія набору та верстки [Текст] : навч. посіб. / Д. В. Василишин, О. М. Василишин ; за ред. О. В. Мельникова ; рец.: О. М. Величко, М. С. Антоник, Ю. Ц. Жидецький. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2011. — 272 с. — Бібліогр.: с. 265–270. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-190-8.

 

• Голько О. Загартовані в Сибіру [Текст] : добірка розповідей та архівних документів, зібраних ученим-архівістом, живим свідком багатьох описаних подій / О. Голько ; рец. Я. Р. Дашкевич. — Львів : ЛА «Піраміда», 2011. — 452 с.

 

• Історія України та її державності [Текст] : завдання модульного контролю № 1 для усіх спец. / уклад.: М. С. Пасічник, Г. М. Савчук, О. М. Василишин ; М-во освіти і науки, молоді та спорту. Укр. акад. друкарства. Каф. українознавства. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2011. — 28 с. — 100 пр.

 

• Історія України та її державності [Текст] : завдання модульного контролю № 2 для усіх спец. / уклад.: М. С. Пасічник, Г. М. Савчук, О. М. Василишин ; М-во освіти і науки, молоді та спорту. Укр. акад. друкарства. Каф. українознавства. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2011. — 28 с. — 100 пр.

 

• Історія України та її державності [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад.: М. С. Пасічник, Я. І. Серкіз, Г. М. Савчук, О. І. Босак, О. М. Василишин. — Львів : Укр. акад. друкар-ства, 2011. — 68 с. — 300 пр.

 

• Наукові записки (Укр. акад. друкарства) : зб. наук. пр. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2011. — № 1(34). — 180 с.

 

• Наукові записки (Укр. акад. друкарства) : зб. наук. пр. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2011. — № 2(35). — 222 с.

 

• Угрин Я. М. Основи пакувальної справи. Металева тара [Текст] : навч.-метод. посіб. / Я. М. Угрин, Ю. Й. Хведчин, І. І. Регей ; рец.: А С. Главацький, Ю. О. Шостачук. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2011. — 120 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-241-7.

 

• Угрин Я. М. Основи пакувальної справи. Полімерна тара [Текст] : навч.-метод. посіб. / Я. М. Угрин, Ю. Й. Хведчин, І. І. Регей ; рец.: А С. Главацький, Ю. О. Шостачук. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2011. — 142 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-225-7.

 

• Хведчин Ю. Й. Основи пакувальної справи. Скляна тара [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ю. Й. Хведчин, Я. М. Угрин,  І. І. Регей ; рец.: А С. Главацький, Ю. О. Шостачук. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2011. — 108 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-169-4.

 

• Хіти під гітару. Збірник «різних» пісень [Текст] : навч.-метод. посіб. / упоряд. О. М. Василишин. — Львів, 2011. — Вип. 3. — 160 с. — [Б. т.].

 

• Хіти під гітару. Збірник «різних» пісень [Текст] : навч.-метод. посіб. / упоряд. О. М. Василишин. — Львів, 2011. — Вип. 4. — 160 с. — [Б. т.].

 

• Штангрет А. М. Управління економічною безпекою підприємств авіаційної галузі [Текст] : моногр. / А. М. Штангрет ; рец.: О. Ю. Амосов, Г. В. Астапова, Л. Г. Шемаєва. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2011. — 270 с. — ISBN 978-966-322-240-0. — 300 пр.

 

• Штангрет А. М. Формування економіки знань в Україні: характеристика, оцінка та моделювання [Текст] : моногр. / А. М. Штангрет ; рец.: О. В. Стефанишин, Є. М. Палига, Л. А. Швайка. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2011. — 246 с. — ISBN 978-966-322-226-4. — 300 пр.

 

2012

• Коноплева Ю. Тебя подарит мне вокзал [Текст] : сб. стихов. — Львов, 2012. — 24 с.

 

• Наперекір собі [Текст] : зб. віршів / О. М. Василишин. — Львів, 2012. — 64 с. — ISBN 978-966-322-247-9. — 150 пр.

 

• Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів  (24–27 січня 2012 р.) [Текст] : тези доп. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2012. — 240 с. — 200 пр.

 

• Снігур Н. С. Тамподрук [Текст] : моногр. / Н. С. Снігур, Е. Т. Лазаренко ; рец.: О. М. Величко, І. І. Регей, С. Ф. Гавенко. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2012. — 72 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-254-7.

Пошук
Календар
«  Липень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Друзі сайту